Kursy online UEFA dotyczące ochrony dzieci [Polish]

Polish UEFA online courses
Publisher
UEFA
Terre des hommes
Polish Football Association

UEFA rozpoczęła projekt "Ochrona dzieci w piłce nożnej" we współpracy z Terre des hommes, aby pomóc związkom członkowskim UEFA i innym zainteresowanym stronom związanym z piłką nożną w poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony dzieci.

Projekt obejmuje zestaw narzędzi do ochrony dzieci oraz cztery towarzyszące kursy internetowe. Interaktywne kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi w piłce nożnej lub są zainteresowani tą dziedziną.

Poniżej znajduje się polska wersja kursów online, która została dostarczona przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Zaloguj się lub zarejestruj aby rozpocząć kurs.

Dostępne są następujące kursy:

 • Podnoszenie świadomości w zakresie ochrony dzieci w piłce nożnej. Kurs ten przedstawia koncepcję ochrony i naszą wspólną odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznego środowiska piłkarskiego dla dzieci. Kurs ten jest polecany wszystkim osobom związanym z piłką nożną, w tym rodzicom, oraz osobom zainteresowanym tą tematyką.
  • trwa około 15 minut
 • Ochrona dzieci dla trenerów. Ten kurs jest bardziej szczegółowy i obejmuje takie tematy, jak rozpoznawanie oznak nadużycia, sytuacje szczególnego ryzyka dla dzieci w środowisku piłkarskim oraz sposoby reagowania na obawy związane z bezpieczeństwem.
  • trwa około 45 minut
 • Ochrona dzieci dla pracowników. Ten kurs jest odpowiedni dla wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy bezpośrednio lub pośrednio pracują z dziećmi w piłce nożnej. Kurs pomoże im zrozumieć ich rolę w zakresie ochrony, a także pokaże, jak mogą podejmować środki zapobiegawcze i zgłaszać niepokojące sytuacje.
  • trwa około 30 minut
 • Ochrona dzieci dla punktów kontaktowych ds. ochrony dzieci. Kurs ten zapewnia dogłębne szkolenie dla osób, które wymagają bardziej specjalistycznej wiedzy, takich jak punkty kontaktowe ds. ochrony dzieci lub wyznaczone główne osoby kontaktowe ds. ochrony dzieci, które będą zajmować się problemami związanymi z dziećmi.
  • trwa około 45 minut

Kursy dostępne są również w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, holenderskim, rumuńskim i łotewskim.

Zachęcamy do dalszego zgłębiania tej platformy, szczególnie sekcji Biblioteka i Aktualności, gdzie regularnie udostępniamy materiały związane z ochroną dzieci w sporcie, a w szczególności w europejskiej piłce nożnej. Sekcje te są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Topic
Awareness raising and education
Child abuse, neglect and exploitation
Child safeguarding
Training and capacity development
Workforce, competences and training