Workforce, competences and training

A global conference on children and young people’s participation in safeguarding

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) not only includes the right for children to be protected from violence, it means that children have the right to have their opinions taken into account in matters that affect them, including on the development of child safeguarding measures.

Organisations that do not consult with children to identify child abuse risks or when they are developing or evaluating safeguarding measures are not only failing as duty-bearers, they will inevitably have a less robust child safeguarding framework in place.

UEFA vaikų saugumo užtikrinimo nuotoliniai kursai [Lithuanian]

UEFA, bendradarbiaudama su „Terre des hommes“, pradėjo vaikų saugumo užtikrinimo futbole projektą, kuriuo siekiama padėti UEFA asociacijoms narėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams sustiprinti žinias ir įgūdžius vaikų saugumo užtikrinimo srityje.

Projektą sudaro vaikų saugumo užtikrinimo priemonių rinkinys ir keturi nuotolinio mokymosi kursai. Nuotolinio mokymosi kursai skirti visiems su vaikais futbole dirbantiems arba šia sritimi besidomintiems asmenims.

The Italian Football Federation provides training for the protection of children and adolescents against abuse, violence and discrimination

The Italian Football Federation (FIGC), UEFA and Terre des Hommes Italy continue their efforts to provide training for the protection of children and adolescents against abuse, violence and discrimination. The UEFA child safeguarding courses are now available in Italian on UEFA's specialised platform.

Kursy online UEFA dotyczące ochrony dzieci [Polish]

UEFA rozpoczęła projekt "Ochrona dzieci w piłce nożnej" we współpracy z Terre des hommes, aby pomóc związkom członkowskim UEFA i innym zainteresowanym stronom związanym z piłką nożną w poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony dzieci.

Projekt obejmuje zestaw narzędzi do ochrony dzieci oraz cztery towarzyszące kursy internetowe. Interaktywne kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi w piłce nożnej lub są zainteresowani tą dziedziną.