Workforce, competences and training

The Latvian Football Federation translates the UEFA child safeguarding online courses into Latvian

The Latvian Football Federation (LFF) in cooperation with UEFA and the children’s aid organisation Terre des hommes launched the “For Safe Football” project to strengthen child safeguarding in football. Within the project, the UEFA online courses dedicated to this topic were translated into Latvian.

UEFA bērnu aizsardzības tiešsaistes kursi [Latvian]

UEFA sadarbībā ar organizāciju “Terre des hommes” uzsāka bērnu aizsardzības projektu futbolā, lai palīdzētu UEFA biedru asociācijām un citām futbolā ieinteresētajām personām nostiprināt viņu bērnu zināšanas un prasmes.

Projekts ietver bērnu aizsardzības rīku komplektu un četrus pavadošos tiešsaistes kursus. Interaktīvie kursi paredzēti ikvienam, kas strādā ar bērniem futbolā vai interesējas par šo jomu.

Video: MOVEMENT, GAMES & SPORT ...in Action! [Terre des hommes]

Movement, Games and Sport is a non-formal methodology of education, developed by Terre des hommes Foundation, that aims to develop the professional and personal competences of the animator,  in order to increase the psychosocial and emotional abilities of the children and young people.

MGS is based on learning by experience and participation ( feedback) and has as main objectives to develop cooperation versus competition and social inclusion versus any type of exclusion and discrimination.