Terre des hommes

Webinar summary: The profile of under-18s and how to communicate effectively with them in football settings

Overview

Adults working with children and young people in football are responsible for ensuring a safe, and empowering environment for all children and youth to play football. This includes planning developmentally appropriate and inclusive opportunities to play and enjoy the game.

UEFA online course: Involving children in child safeguarding in football

Children have the right to freely express their views and participate in decisions that affect their lives (Art. 12 and 13 of the Convention in the Rights of the Child). Adults working with children in football therefore have a responsibility to encourage and support children’s participation. This includes efforts to keep children and youth safe while involved in football.

Kurse online të UEFA-s për mbrojtjen e fëmijëve [Shqip/Albanian]

UEFA ka nisur një projekt për mbrojtjen e fëmijëve në futboll në partneritet me organizatën Terre des Hommes për të ndihmuar shoqatat anëtare të UEFA-s dhe aktorët e tjerë të futbollit që të përforcojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për mbrojtjen e fëmijëve.

Projekti përfshin një paketë instrumentash për mbrojtjen e fëmijëve dhe katër kurse shoqëruese online. Kurset ndërvepruese (interaktive) janë të parashikuara për këdo që punon me fëmijë në futboll ose është i interesuar në këtë fushë.