Terre des hommes

UEFA bērnu aizsardzības tiešsaistes kursi [Latvian]

UEFA sadarbībā ar organizāciju “Terre des hommes” uzsāka bērnu aizsardzības projektu futbolā, lai palīdzētu UEFA biedru asociācijām un citām futbolā ieinteresētajām personām nostiprināt viņu bērnu zināšanas un prasmes.

Projekts ietver bērnu aizsardzības rīku komplektu un četrus pavadošos tiešsaistes kursus. Interaktīvie kursi paredzēti ikvienam, kas strādā ar bērniem futbolā vai interesējas par šo jomu.

Video: Keeping children safe in sports [Terre des hommes]

"Children need us to keep them safe while they do sports" - this is the message of the campaign carried out by Terre des hommes in Romania, within the European project Keeping Children Safe in Sports.

Terre des hommes, together with its partners - the Romanian Football Federation and the Romanian Gymnastics Federation - and with the official support of the National Authority for the Protection of the Rights of the Child and Adoption (Romania) aims to improve the standards on child protection in sport.