Child abuse, neglect and exploitation

The Italian Football Federation provides training for the protection of children and adolescents against abuse, violence and discrimination

The Italian Football Federation (FIGC), UEFA and Terre des Hommes Italy continue their efforts to provide training for the protection of children and adolescents against abuse, violence and discrimination. The UEFA child safeguarding courses are now available in Italian on UEFA's specialised platform.

Kursy online UEFA dotyczące ochrony dzieci [Polish]

UEFA rozpoczęła projekt "Ochrona dzieci w piłce nożnej" we współpracy z Terre des hommes, aby pomóc związkom członkowskim UEFA i innym zainteresowanym stronom związanym z piłką nożną w poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony dzieci.

Projekt obejmuje zestaw narzędzi do ochrony dzieci oraz cztery towarzyszące kursy internetowe. Interaktywne kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi w piłce nożnej lub są zainteresowani tą dziedziną.